Zelma (Selma) Wall (1873 - 1952)
Sångerska (sopran) från Stockholm.
Skivinspelningar
Favorite
Jul, af Gounod / Violin - piano / 1-86060 /
Hem, mitt hem (Home, Sweet home) / 1-86061 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga