Willie Sjöberg (16.09.1911 - 20.10.1984)
Skådespelare. Född i Delsbo.

Filmer
1953 All jordens fröjd
1954 Flottans glada gossar
1948 Hammarforsens brus
1949 Havets son
1955 Janne Vängman och den stora kometen
1938 Kloka gubben
1958 Laila

- Till första sidan -
© Svänga-Benga