Walfrid Wale
Sångare.
Skivinspelningar
Sonora
Billy Big / Gösta Westerlunds / 7748 / *
I Rio utan hyra / Gösta Westerlunds Kapell / 7748 / *
Rorsmans hemlängtan / Sven Arefeldts ork. / 7679 / P
Skriv hem / Sven Arefeldts ork. / 7679 / P 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga