Walfrid "Walle" Söderlund (12.04.1915 - 27.04.2007)

Musiker (dragspel). Född på söder i Stockholm. Fick sitt första dragspel som 9-åring. Slutade skolan när han var 15 år och hade sedan diverse olika arbeten innan han blev heltidsmusiker 1933. Bl.a. hade han haft Sebastian di Zazzo som lärare. År 1935 reste han till Skellefteå tillsammans med violinisten och sångaren Freddy Lönngren, för ett nio månader långt gästspel i Regers orkester. Under perioden i Skellefteå ställde han upp i två dragspelstävlingar och vann båda!
Var medlem i "Tobis and his Gauchos" 1938 - 50. Han blev känd som en mycket flitigt anlitad studiomusiker under framförallt 40-talet. Sådana som Alice Babs, Lisbeth Bodin, Evert Taube, Sigge Fürst, Harry Brandelius, Povel Ramel, Åke Grönberg, Ulf Peder Olrog m fl., använde hans stora musikaliska skicklighet, både praktisk som teoretiskt, när det var dags för inspelningsstudion. Han medverkade också med musik till några filmer. Blev hedersmedlem i Sveriges Dragspelares Riksförbund 1989.

Skivinspelningar
Artist
Ekoschottis / Valle Söderlunds ork. (Insp. 04.1949) / B 3019 / 
Gullvivan / Valle Söderlunds ork. (Insp. 04.1949) / B 3021 / 
Jag tar min / Valle Söderlunds ork. (Insp. 04.1949) / B 3019 / 
Lill-Inger / Valle Söderlunds ork. (Insp. 04.1949) / B 3021 / 
Uggleviksvalsen / Valle Söderlunds ork. (Insp. 04.1949) / B 3020 / 
Verpingepolka / Valle Söderlunds ork. (Insp. 04.1949) / B 3020 / 

H.M.V.
I'm in thr market / Walle Söderlunds swingkvart. (Insp. 04.10.1945) / X 7159 /
Lady be good / Walle Söderlunds swingkvart. (Insp. 04.10.1945) / X 7158 / *
Sweet Georgia Brown / Walle Söderlunds swingkvart. (Insp. 04.10.1945) / X 7159 /
You made me love you / Walle Söderlunds swingkvart. (Insp. 04.10.1945) / X 7158 / *

Musica
Afton på Solvik / Sölve Strand - Valle Söderlund, dragspel / A 3290 / 
En afton på Öljaren / Sölve Strand - Valle Söderlund, dragspel / A 3270 / *
Röjan / Sölve Strand - Valle Söderlund, dragspel / A 3270 / *
Villervalla-schottis / Sölve Strand - Valle Söderlund, dragspel / A 3290 / 

Sonora
Nisse Bagarns special / Artur Österwalls trio (A.Ö. - Walle Söderlund - Sven Stiberg, insp. 12.04.1943) / 8055 / 
Hambo-sväng / Artur Österwalls trio (A.Ö. - Walle Söderlund - Sven Stiberg, insp. 12.04.1943) / 8055 / 

Telestar / Telefunken 
Avestaforsens brus / A. Walter - S. Ågren - V. Söderlund / A 5241 / TF *
Storsvängen / Andrew Walter - Valle Söderlund, dragspel / / Telefunken M 9006 / 
Sultan-polka / A. Walter - S. Ågren - V. Söderlund / A 5241 / TF *
Trallgöken / Andrew Walter (Insp. 25.10.1942) / M 9005 / 
Vals från Gäddede / Andrew Walter - Valle Söderlund, dragspel / / Telefunken M 9006 / 
Vals vid Ornässtugan / Andrew Walter (Insp. 25.10.1942) / M 9005 / 


Filmer
1950 Min syster och jag Mus.
1953 Alla tiders 91 Karlsson Mus.
1953 Sommaren med Monika Org.mus.

- Till första sidan -
© Svänga-Benga