Waldemar Karlsson
Sångare.
Skivinspelningar
Baritone
Jag är en främling / Helen Shoberg, organ (Insp. Chicago 1949) / S 1504 / 
Var jag går i skogar, berg och dalar / Helen Shoberg, organ (Insp. Chicago 1949) / S 1504 / 

Symfoni
Han vid min sida går / Åke Jelvings ork. (Insp. 03.1949) / B 5613 /
Land, Du välsignade / Åke Jelvings ork. (Insp. 03.1949) / B 5208 /
Morgon / Åke Jelvings ork. (Insp. 03.1949) / B 5208 /
Tänk att Han älskat så / Åke Jelvings ork. (Insp. 03.1949) / B 5613 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga