Walter Eriksson
Musiker (dragspel) verksam i USA.
Skivinspelningar
Cordion
Persson's mixture (Perssons blandning) / E. Jarl & W. Eriksson, accordion duet (Insp. N.Y. 1948) / 4013 (US) / 
Woods of Finland (Livet i Finnskogarna) / E. Jarl & W. Eriksson, accordion duet (Insp. N.Y. 1948) / 4013 (US) / 

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga