Vivian Österlund
Sångerska.
Skivinspelningar
Sonora
I'm in the mood for love / Connys kvint. (Insp. 18.10.1941) / 3785 / *
I wished on the moon / Connys kvint. (Insp. 18.10.1941) / 3785 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga