Samfundet Visans vänner

Bildat 1936 på iniativ av Evert Taube, Skeppsredare Sven Salén (1890 - 1969) och borgmästare Gunnar Fant (1879 - 1967). Samfundets syfte är att värna och odla visan som konstart. Det finns ett 30-tal lokalavdelningar i Sverige samt flera systerorganisationer i de nordiska grannländerna.

Länkar:
Visans vänner
Visans vänner i Mariestad


- Till första sidan -
© Svänga-Benga