Victor &
RCA-Victor

Victor Talking Machine Company
Camden, N.J., U.S.A.


-
Okänt vilket år men troligen början av 1940-talet
LabelSize7"10"12"
Black labelDouble face$ 1 per set of 3--
Red sealDouble face-$ 0.50$ 0.75
Red seal (Nr 10000- 10012)-- - $ 3.50
Blue labelDouble face-$ 1.50$ 1.50
Red sealSingle face-$ 0.40$ 0.50
Green labelDouble face-$ 1.00$ 2.00
Purple labelDouble face--$ 2.00
Black label, International--$ 0.75$ 1.00- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga