Victor Haak (1874 - 1969)
Bondkomiker, författare, skådespelare, lärare m.m.. Känd som "Danjel ve Korsgrinna". Född på Lönneberga fattigstuga. Fick chansen att läsa tack vare en mecenat och det var meningen att han skulle bli präst. Pengarna räckte dock inte så han blev lärare i stället. Avlade folkskolärarexamen 1896 och organistexamen 1901. Var sedan folkskollärare och kantor i Lönneberga fram till 1936.
Redan i ungdomen hade han beslutat sig för att bli skald. I många år hade han skrivit dikter och visor och i slutet av 1930-talet tog hans poetiska ådra överhanden. Han uppträdde ofta på Skansen sommartid där han läste dikter och drog historier på småländska. Han medverkade flitigt i tidningar och gav 1942 ut diktsamlingen " Glae mänsker" . Medverkade också i sju filmer bl.a. "Flickorna i Småland" och var också anlitad som dialektexpert vid filminspelningar.

Filmer
1943 I mörkaste Småland
1945 Flickorna i Småland
1946 Saltstänk och krutgubbar
1948 Marknadsafton
1948 Robinson i Roslagen

- Bondkomiker -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga