Valborg Beer
Sångerska från Gotland?
Skivinspelningar
Odeon
Aftonrodnad / (Gustaf Ererstams) Ork. (Insp. 19.12.1932) / A 255 072, D 2491 / 
En liten prinsessa / Piano - violin (Insp. 05.1928) / A 162 209, D 4711 / 
Gondolieren / Piano (Insp. 05.1928) / A 162 209, D 4711 / 
Linda, min Linda / Piano (Insp. 10.04.1930) / A 162 628, D 2111 / 
Uti vår hage / Piano (Insp. 10.04.1930) / A 162 628, D 2111 / 
Vid brasan / (Gustaf Ererstams) Ork. (Insp. 19.12.1932) / A 255 072, D 2491 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga