Unn Nilo (Nilheim) (25.08.1936 - )
Sångerska. Började att spela fiol men övergick till sång. Dotter till Calle Nilo.
Skivinspelningar
Decca
Ricochet / The Four Tissimos / Karl Nilos ork. (Insp. 11.01.1954) / F 44233 / *
Varför frågar du mej varför? / The Four Tissimos / Karl Nilos ork. (Insp. 11.01.1954) / F 44233 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga