Ulla Isacsson (16.06.1916 - 24.04.2000)
Manusförattarinna. Född i Stockholm.

Filmer
1953 Kvinnohuset
1958 Nära livet
1960  Jungfrukällan
1962 Siska
1964 Klänningen
1977 Paradistorg
1986 De två saliga
1988 Begriper du inte att jag älskar dig?
1993 Chefen fru Ingeborg

- Till första sidan -
© Svänga-Benga