Lite TV-historia

Licensstatistik 1956 - 61    TV-programmet 15.11.1955
Radio-historia


1926 demonstrerade John Logie Baird sin uppfinningr televisionen. Utvecklingen var häpnads-väckande snabb. Redan 1928 sände General Electrics pjäser på TV och radio samtidigt och redan 1929 presenterade Bell Company den första färg-TV:n.
07.12.1930 ägde den första offentliga TV-visningen i Sverige rum. Detta på biografen Röda kvarn i Stockholm redan. Skådespelaren Valdemar Dalquist stod på scenen tillsammans med en TV-apparat i vilken man kunde se komikern Fridolf Rhudin. Denne satt i ett litet rum bakom scenen och de samtalade med varandra med telefonlurar som mikrofoner.
29.07.1935 hade Svenska Radio AB en TV-förevisning för 300 personer. Man hade tillfälligt monterat upp en sändare och mottagare (som kostade c:a 30.000: i dagens penningvärde) där man visade två st kortfilmer från SF.
1950 spelade man in film för TV i Sverige för första gången. Det var en 25 minuter lång film med Stig Järrel och Gunnel Broström, denna visades dock bara i USA.
29.10.1954Det första svenska TV-programmet, "En skål för televisionen" sändes. Medverkade gjorde bl.a. Maj-Britt Nilsson, Jens Mathisen och med Lennart Hyland som programledare och Ingvar Kjellson som festtalare.
16.09.1956var den officiella starten för TV i Sverige
09.09.1958 sändes Aktuellt för första gången
24.12.1959 sänds Kalle Anka och hans vänner på julafton för första gången.

Den första fasta TV-teater-ensambeln 1958 bestod av åtta skådespelare, bl.a. Aino Taube, Jan Malmsjö, Ingvar Kjellson, Erik "Bullen" Berglund.Den officiella starten för TV i Sverige var 1956
TV-programmet 15.11.1955

11.30 - 12.30 Testbild med ljud
19.00 - 19.30 Testbild med ljud
19.30 Filmprogram

Det första Aktuellt-programmet sändes 02.09.1958.

Antal TV-licenser i sverige 1956 - 60


Täckningskarta och planerad utbyggnad av TV2 1969-70.

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga