Tore Persson
Sångare.
Skivinspelningar
Musica
O helga natt (Cantique noël) / Stråkork. (Insp. 03.11.1951) / A 3243 /
Det ä en ros utsprungen (Es ist ein Ros entsprungen) / Stråkork. (Insp. 03.11.1951) / A 3243 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga