Tore Kyndel (03.03.1908 - 08.12.1985)

Musiker (cello). Född i Norrköping. Valde cellon som sitt instrument influerad av sin morfar, som var amatörcellist. Studerade tidvis i Tyskland och regelbundet i Stockholm samt var konsertmästare i Norrköpings symfoniorkester 1928–1973. Han var även verksam som pedagog. Mottog 1964 Norrköpings stads kulturstipendium (medalj med diplom), samt Musikaliska Akademiens främsta utmärkelse, Medaljen för tonkonstens främjande 1975. Gift med Birgit Kyndel, född Peterson med vilken han hade fyra barn. Han var bror till Nils och Otto Kyndel.


- Till första sidan -
© Svänga-Benga