Torsten Hilsing
Sångare. Samma som Torsten Hising?
Skivinspelningar
Kristall
Margona / Charles Redlands ork. (Insp. 12.1938) / Sv 1785 / *
Juliska från Budapest / Charles Redlands ork. (Insp. 12.1938) / Sv 1785 / *


- Till första sidan -
© Svänga-Benga