Tor Christiernsson
Skådespelare.

Filmer
1924 Ödets man
1926 Fänrik Ståls sägner

- Till första sidan -
© Svänga-Benga