Thore Swanerud (18.06.1919 - 08.12.1988)

Musiker (piano) och orkesterledare. Började lära sig spela piano genoma att lyssna på skivor och skrev sin första komposition som 16-åring. Tog så småniningom lektioner för bl.a. Stig Holm och engagerades i dansorkestern "White star" 1935 - 36. Spelade sedan i många kända orkestrar som hos Sten Axelson, Miff Görling, Håkan von Eichwald, Charles Redland, Arne Hülphers, Artur Österwall och Simon Brehm. Blev sin egen kapellmästare 1949 och spelade på La Visite och i radioserien "Club intim". Medverkade på skivinspelningar redan på 1930-talet och skrev många arrangemang. Fick SKAP-stipendiet 1975.

Skivinspelningar
Columbia
De är bara dig jag väntar på / Tore Swaneruds ork. / DS 1844 / *
Då tar jag min gitarr / Thore Swaneruds ork. / DS 1844 / *

Cupol
Four four rhythm / Four famous Swedish pianists * / (Insp. 17.09.1949) / 4284 / 
How deep is the ocean / Four famous Swedish pianists * / (Insp. 17.09.1949) / 4284 / 
* (R. Svensson - H. Eriksson - C. Norman - T. Swanerud)

Discovery (USA)
How high the moon / Instrumental / Thore Swanerud sextet (Insp. 19.09.1949) / 173 / 
Tout d'suite / Instrumental / Thore Swanerud sextet (Insp. 19.09.1949) / 173 / 

Metronome
How high the moon / Thore Swanerud sextet (Insp. 19.09.1949) / J 107 / *
Tout d'suite / Thore Swanerud sextet (Insp. 19.09.1949) / J 107 / *

Musica
Cement mixer / Thore Swaneruds trio (Insp. 06.03.1947) / A 9202 /
Egghead / Thore Swaneruds trio (Insp. 06.03.1947) / A 9202 /
Liza / Thore Swaneruds trio (Insp. 01.06.1948) / A 9205 / *
Perdido / Thore Swaneruds trio (Insp. 01.06.1948) / A 9205 / *
 
Sonora
Almost bald / Thore Swaneruds trio (Insp. 09.06.1948) / 7487 / *
Invention / Thore Swaneruds trio (Insp 10.11.1949) / 7487 / *

Tono
Almost bald / Instrumental / Thore Swaneruds trio (Insp. 09.06.1948) / SSP 3035 / 
Invention / Instrumental / Thore Swaneruds trio (Insp. 10.11.1949) / SSP 3035 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga