Taubetrion
Trio bestående av Evert Taube (luta och vissling), Gustaf Elmer (piano) och Knut Esbjörnsson (fiol).
Skivinspelningar
El marinero / Taubetrion (1923) /
Hambo 19 / Taubetrion (1923) /
Hambo 20 / Taubetrion (1923) /
Sjömans-shimmy / Taubetrion (1923) /
Valse Fiorentino / Taubetrion (1923) /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga