Tage Hansson (1920 - )

Musiker (bas) och konstruktör. Började omkring 1943 att tilverka maraccas och sysslade även med munstycken till trumpeter och tromboner. Konstruerade senare också den sk. Hansson-cymbalen som han visade upp ffg 1949 och som blev uppskattad av många slagverkare.


- Till första sidan -
© Svänga-Benga