Swinging Swedes

Sextett ursprungligen bestående av: Ove Lind (cl), Bo Kallström - (vib) Rolf Berg (g), Hans Eriksson (p), Gunnar Almstedt (b) och Jack Norén (dr). (Instrument)

Skivinspelningar 
Musica
Flying home / Swinging swedes (Insp. 20.10.1953) / A 9224 / *
Henderson stomp / Swinging swedes (Insp. 23.03.1953) / A 9220 / *
I want to be happy / Swinging swedes (Insp. 20.10.1953) / A 9225 / *
I won't dance / Swinging swedes (Insp. 23.03.1953) / A 9223 / *
Rock-a-bye Basie / Swinging swedes (Insp. 23.03.1953) / A 9223 / * 
Softly as in a morning sunrise / Swinging swedes (Insp. 20.10.1953) / A 9225 / *
Song is ended, The / Swinging swedes (Insp. 23.03.1953) / A 9220 / *
Swing in F / Swinging swedes (Insp. 20.10.1953) / A 9224 / *

Swinging Swedes 1956
Från vänster: Robert Edman, Gunnar Almstedt,
Ove Lind, Hasse Eriksson, Bo Kallström.

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga