S W E D E N    1931 hade sverige 113 städer, 51 köpingar och 206 municipalsamhällen.
Sveriges militära indelning 1931
- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga