Sven-Erik Vikström (08.07.1927 - 29.09.2002)

Konsert- och operasångare (tenor). Född i trakten av Borlänge och var klasskamrat med Lily Berglund. Utbildade sig till körsnär och arbetade inom detta yrke under åtta år och tog sånglektioner på fritiden. Han prövade till Operaskolan och kom in 1950 men hoppade av efter ett år och började på Operettskolan i stället. Var sedan verksam vid Operan 1955 - 81. Var också verksam som revyartist frilansare i radio och TV. Förste-tenor i Kvartetten Synkopen 1950 - 51 och sjöng också i Sylvner-kvartetten. Det var också han som sjöng den svenska versionen av sången Bella Notte i Lady och Lufsen. Han tilldelades Jussi Björlingstipendiet 1981

Enda skivinspelning på 78-varv
Philips
Legenden om Tina (The story of Tina) / Hans Buschs ork. (Insp. 10.1954) / P 50 060 / * (Debutinspelningen)
I natt när alla andra sova / Hans Buschs ork. (Insp. 10.1954) / P 50 060 / *

Filmer
1960 Tre önskningar


- Till första sidan -
© Svänga-Benga