Sven Sköld (20.07.1899 - 23.10.1956)

Musiker (cello) och orkesterledare. Född på Lidingö. Studerade cello på Musikhögskolan 1919 - 23 och var därefter biograf- och restaurangmusiker. Från 1929 ledare för ensemblen "Septiman". Blev anställd på Radiotjänst 1943 som arrangör och musiker. Skrev även filmmusik. Samarbetade i radio med Olle Nygren.

Skivinspelningar
Sagoton
Bröllopet i Trollskogen I /Sven Skölds ork. (Insp. 23.11.1950) / 202 /
En titt i tomtegrottan I&II / Sven Skölds ork. (Insp. 23.11.1950) / 204 / *
Orkestern som fick snuva I&II / Sven Skölds ork. (Insp. 23.11.1950) / 203 / *
Sickan och Stickan på cirkus, del 1&2 / / Sven Skölds ork. / 201 / *

Filmer
1945 Barnen från Frostmofjället Mus
1951 Hon dansade en sommar Mus
1954 Förtrollad vandring Mus 
1954 Salka Valka Mus

- Till första sidan -
© Svänga-Benga