Sven Scholander (21.04.1860 - 14.12.1936)

Kompositör, vis- och lutsångare, tonsättare, bildhuggare och handelsman. Född i Stockholm som son till arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander. Studerade ornamentik i Stockholm och under resor i de romanska länderna på 1880-talet. Samtidigt studerade han sång för Ellen Bergman och hos Enrico Delle Sedie i Paris. Senare blev han ornaments- och byggnadsbildhuggare i Stockholm och tjänstgjorde som teckningslärare vid skolor. Från 1893 var han också återförsäljare för F.H Hasselblad & Co och öppnade 1895 ett större magasin vid Brunkebergstorg för försäljning av bl.a. skioptikonapparater samt fotografiska utensilier.
Debuterade som trubadur 1891 och hade stor framgång med sina Bellman-tolkningar och sedan också med sina egna tonsättningar av svenska diktares texter. Tonsatte dikter av bl.a. Gustav Fröding och Dan Andersson. Lanserade lutan som trubadurinstrument. Turnerade också i hela europa med sina visor. Hans årliga turnéer omfattade upp till 130 konserter under en säsong. Scholander var efter 1915 verkställande direktör i AB Nordiska musikförlaget i Stockholm.
En internationell vissamling, Scholanderprogramme, innehållande 100 sånger gavs 1909 till 1912 ut i 10 häften på Breitkopf & Härtels förlag. Gjorde ett tiotal skivinspelningar och medverkade också i tre filmer. Äldre bror till Torkel Scholander. Gift med Lotten von Bahr och far till Eva Scholander och Lisa Scholander.

Litt: Visan, lutan och jag (Sven Scholander 1933)
Sven Scholander: några ord till 50-årsdagen (Sigrid Elmblad, 1910)
Några minnen och bilder från en sångarfärd till Java (Sven Scholander)

Skivinspelningar
Gram. Company
Käraste bröder, systrar och vänner / Luta (Insp. 28.08.1919) / X 824 /
Melangtäras intåg i Kalsta' sta' / Luta (Insp. 28.08.1919) / 7-282159 / * 
Melangtäras intåg i Kalsta' sta' / Luta (Insp. 28.08.1919) / X 282 / 
Min mammas förklädsband / Luta (Insp. 28.08.1919) / 7-282160 / * 
Min mammas förklädsband / Luta (Insp. 28.08.1919) / X 282 /
Se glad ut / Luta (Insp. 28.08.1919) / X 824 /

Pathé
Fredmans epistel No 2 (Rörande fiolen till Fader Berg) / Luta / 8105 
Fredmans epistel No 3 (Till systrarna, men erkannerligen till Ulla Winblad) / Luta / 8105

Musikaliska alster
E fin vise ~ T: Gustaf Fröding
Helgdagskväll i timmerkojan ~ T: Dan Andersson
Jungman Jansson ~ T: Dan Andersson
Till Kärleken ~ T: Dan Andersson
Vid Färjestaden ~ T: Erik Axel Karlfeldt
Vårkänning ~ T: Dan Andersson

Filmer
1921 Blade af Satans Bog
1923 Anna-Clara och hennes bröder
1924 Gösta Berlings saga, del 1&2

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga