Sven Kruse
Sångare.
Skivinspelningar 
Resia
Nuka-Hiva / Hugos Hawaii-ens. (Insp. 04.1935) / 2035 / *
Skänk mig lyckan / Hugos Hawaii-ens. (Insp. 04.1935) / 2035 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga