Sven-Erik Jacobsson (08.12.1911 - 23.04.1993)

Operasångare (basbaryton), pedagog. Född i Sundsvall. Elev vid konservatoriet i Stockholm 1933 - 37 och vid operaskolan 1937 - 39 (Kristina Nilsson stipendiat). Debuterade på scen 1940 på Kungl. Teatern och verkade sedan där 1941 - 65. Har även medverkat i radio som solist och som medlem i radiokören samt i Arionkvartetten.

Skivinspelningar
Sonora
I djupa källarvalvet (Im tiefen Keller) / Knut Edgardt, flygel (Insp. 28.04.1953) / 7725 / *
Per svinaherde / Knut Edgardt, flygel (Insp. 28.04.1953) / 7725 / *

Filmer:
Sköna Helena (1951)
Eldfågeln (1952)
När mörkret faller (1960)

- Till första sidan -
© Svänga-Benga