Sven Gustafsson (1901 - 64)

Kuplett och filmförfattare. (Ej att förväxla skådespelaren Sven Gustafsson) Studerade i Lund och blev journalist och redaktionssekreterare på Skånska dagbladet. Skrev från 1929 kupletter åt Oscar Winge i Malmö. Följde sedan med Edvard Persson till Europafilm där han blev reklamchef men även fortsatte att skriva texter. Han skrev också, eller var medförfattare till, sju filmmanus. Han var gift med Emy Owandner.

Musikaliska alster
Den gamla visan om igen (Ur filmen: " En flicka för mej" 1943) ~ M: Kai Gullmar
En liden vid kanin (1939) ~ 
Håll i underkanten ~ T&M: 
När mitt hjärta bankar (Ur filmen: "Kvinnan tar befälet" 1942) ~ M: Kai Gullmar
Och flickan hon va' skön (Ur filmen: "Kvinnan tar befälet" 1942) ~ M: Kai Gullmar
Om vår herre vill (1950) ~ M: ??

Film
1942 Kvinnan tar befälet M

- Till första sidan -
© Svänga-Benga