Sven Björk (15.10.1916 - 27.04.1980)

Religiös sångare. Född i Ålesund och bodde i unga år i Kramfors. En sånglärare avrådde honom från att satsa på sången men han arbetade vidare och studerade sång för John Forsell, senare för Frey Lindblad och Joseph Hislop. Vid Einar Ekbergs emigration till USA efterträdde Sven Björk denne som som solist i Filadelfiakyrkan. Han blev en välkänd kyrkosångare och spelade in många grammofonskivor med bl.a. Einar Ekberg, Göran Stenlund och KFUM-kören. Men även Sven Björk emigrerade till USA i augusti 1951 och efterträddes då av Göran Stenlund. Sven Björk var ofta anlitad som solist till olika körer i vårt land och gjorde många radioprogram med KFUM-kören och många grammofonin- spelningar.
Han blev mycket framgångsrik i USA och fick anställning som solist i den Amereikanska Pingströrelsen Assemblies of Gods kyrka i Denver, Colorado. Han återvände dock då och då till sverige och gjorde sångarresor tillsammans med sin dotter.

Skivinspelningar
Cupol
Blonde nätter / Cupol-ork. (Insp 13.06.1952) / 4634 /
Den varma viljan / Cupol-ork. (Insp. 13.06.1952) / 4634 /
Det skall bli frid på vår jord / Jerry Högstedts ork. (Ibnsp. 12.05.1952) / 4633 /
Du har mig vunnit / Cupol-orkestern (D: Jerry Högstedt, insp. Oslo 18.01.1950) / 4325 / 
Ej det finns en sådan vän som Jesus (No one cared for me like Jesus) / Jerry Högstedts ork. (Insp. Oslo 18.01.1950) / 4339 / *
Ej ettord / Jerry Högstedts ork. / 4632 / *
Jag har hört om en stad / Kör / Ork. (D: Jerry Högstedt, insp. 24.10.1949) / 4293 / *
Jesu händer och mina / Jerry Högstedts ork. / 4632 / *
Löftets stjärnor / Jakob Nyvall, orgel / 4452 / *
O, vilken dag (Oh, what a day) / Jerry Högstedts ork. (Insp. Oslo 18.01.1950) / 4339 / *
Panis angelicus / Cupol-orkestern (D: Jerry Högstedt) / 4452 / *
Städse på Sion jag tänker (Her fra mit Zion jeg skuer) / Cupol-orkestern (D: Jerry Högstedt, insp. Oslo 18.01.1950) / 4325 / 
Tro / Jerry Högstedts ork. (Insp. 12.05.1952) / 4633 /
Vitare än snö / Kör / Ork. (D: Jerry Högstedt, insp. 24.10.1949) / 4293 / *

Hemmets Härold
All min fröjd jag har i Jesus (Det meg gleder mest er Jesus) / Göran Stenlund / Smyrnaork. (Insp. Smyrnakyrkan Gbg 21.03.1952) / F 1025 / *
Allt ändras då / Tempelkören / Ork. (Insp. 12.09.1950) / F 1009 / 
Bed / Göran Stenlund / Smyrnaork. (Insp. Smyrnakyrkan Gbg 21.03.1952) / F 1025 / *
Det är så underbart, det namnet Jesus / Göran Stenlund / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 05.09.1952) / F 1022 / *
En främling från Galileen / Ork. / F 1007 / *
Glöm icke Jesus / Einar Ekberg / 1946 / X 177 /
Har du funnit den dyrbara pärlan? / Karl-Erik Svedlund flygel / X 134 / *
Jag vill hellre ha Jesus / Ork. / F 1007 / *
Land framför / Einar Ekberg - Göte Strandsjö / Karl-Erik Svedlund flygel / X 168 / *
Löftesstjärnor / Karl-Erik Svedlund flygel / X 134 / *
Min bönevrå / Einar Ekberg / 1944 / X 160 /
Min hjärtesträng, snart brista skall / Göran Stenlund / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 05.09.1952) / F 1022 / *
O, fröjd utan like / Tempelkören / Ork. (Insp. 12.09.1950) / F 1009 / 
O, huru jag längtar se staden / Einar Ekberg - Göte  Strandsjö / Karl-Erik Svedlund flygel / X 168 / *
Var stark! / Einar Ekberg / 1947 / X 189 / 
Varför bekymmer / Einar Ekberg / 1947 / X 189 /
Vi har sagt farväl / Einar Ekberg / 1946 / X 173 /

Radiotjänst
Sæterjentens søndag / KFUM-kören / (Insp. 21.02.1947) / R 260 / 
Säterjentens søndag / KFUM-kören / (Insp. 21.02.1947) / RA 125 / * 

Telefunken / Telestar
Jag har hört om en stad / Kör / Ork. (D: Jerry Högstedt, insp. 24.10.1949) / A 15026 / TF
Vitare än snö / Kör / Ork. (D: Jerry Högstedt, insp. 24.10.1949) / A 15026 / TF

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga