Sune "Sumpen" Borg (03.09.1931 - 20.01.2002)

Musiker (piano). Född i Stockholm. Började framträda redan som tonåring. Hans specialiter var ragtime och boogie-woogie. Spelade bl.a. i Grav-Olles orkester 1948 och i Olle Sundhs dixieland-band. Från slutet av 1950-talet framträdde han bara sporadiskt. Arbetade 1968 - 91 på Lantbruksstyrelsen, först i Stockholm och sedan i Jönköping. Flyttade tillbaks till Stockholm 1996.

Länk: Ragtime.nu

Skivinspelningar
Gazell
Original Rags / Instrumental / Sune Borg, piano (Insp. 14.10.1949) / 3001 /
Maple Leaf Rag / Instrumental / Sune Borg, piano (Insp. 14.10.1949) / 3001 /

Musikaliska alster
Ylva Rag (tillägnad dottern Ylva)

- Till första sidan -
© Svänga-Benga