Svenska Stjärntrion
Instrumentaltrio. Okänt vilka musikerna var men de gjorde inspelningar både i Sverige och USA. Finns även inspelningar med bara Stjärntrion" men är osäker på om detta är samma orkester.
Skivinspelningar
Ekophon
Gammal hambo från Östergötland / Svenska stjärntrion / 04.1923 / NS 1920 / 
Signe, vals / Svenska Stjärntrion / 04.1923 / NS 1918 / 
Signe-vals / Svenska stjärntrion / 04.1923 / NS 1920 / 
Under skilda fanor, marsch / Svenska Stjärntrion / 04.1923 / NS 1920 / 

Amerikanska Odeon
Signe, vals / Svenska Stjärntrion (Insp. Sthlm 04.1923) / 19072 / *
Under skilda fanor, marsch / Svenska Stjärntrion (Insp. Sthlm 04.1923) / 19072 / *
Gammal hambo från Östergötland / Svenska stjärntrion (Insp. Sthlm 04.19023) / 25070/ 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga