Stina Nordström
Skådespelerska.
Skivinspelningar
Gram. Company
Amerikabåtens afgång / Ivar Nilsson - Curt Welin - Axel Högel (Insp. 24.05.1919) / Talskiva / X 393 / *
Ett nykterhetsmöte / Ivar Nilsson - Curt Welin - Axel Högel (Insp. 24.05.1919) / Talskiva / X 393 / *
Nyårsafton i hemmet / Axel Högel - Ivar Nilsson - Curt Welin / Talskiva (Insp. 24.05.1919) /  X 392 / *

H.M.V.
Amerikabåtens afgång / Ivar Nilsson - Curt Welin - Axel Högel / Talskiva (Insp. 24.05.1919) / X 393 / *
Ett nykterhetsmöte / Ivar Nilsson - Curt Welin - Axel Högel / Talskiva (Insp. 24.05.1919) / X 393 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga