Stig Grybe (18.07.1928 - 01.02.2017)

Skådespelare. Utbildad vid Calle Flygares teaterskola. Har haft sina största framgångar i revyer på Stockholmska komediscener och Knäppupp. Introducerade 1960 den knipsluge "Ante Nordlund" från Mobacken i radio och TV.

Filmer
1947 Får jag lov magistern
1958 Johan på Snippen tar hem spelet

- Till första sidan -
© Svänga-Benga