Sten Meurk (07.10.1918 - 08.09.1953)
Revy- och film skådespelare. Född i Stockholm. Omkom i en hotellbrand.
Skivinspelningar
Scala
Willie och Lillie / Anna-Greta Kriegström / Helge Lindbergs ork. (Insp. 17.01.1942) /  1405 /

Filmer
1941 Soliga Solberg
1942 Olycksfågeln nr 13
1944 Lilla helgonet
1946 91:an Karlsson
1952 Drömsemester
1952 Flottare med färg

- Till första sidan -
© Svänga-Benga