Staberg-Hall
Sångerska (sopran).
Skivinspelningar
Columbia (USA)
Liten fogel / Orgel / E 1387 / *
Nordländningens hemlängtan / Orgel / E 1387 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga