Spik-Otto
Musiker (piano). Känd för att spela sk. spikpiano.
Skivinspelningar
Polydor
Spik-Otto spelar / Foxtrot-potpurri / 48948 / *
Spik-Otto spelar / Foxtrot-potpurri / 48948 / *
Spik-Otto spelar II / Foxtrot-potpurri / 49056 / *
Spik-Otto spelar II / Foxtrot-potpurri / 49056 / *
Spik-Otto spelar III / Foxtrot-potpurri / 49253 / *
Spik-Otto spelar III / Foxtrot-potpurri / 49253 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga