Trion Sov i ro (1923 - 40)

Sångkvartett från Östersund. Gruppen bestod av fd. militärmusikern Arvid Hudberg, Handelsresanden Holger Torgersson (1905 - 79), konfektionsbiträdet Gustaf Ljungkvist (1904 - 89) och pianisten Uno Fredman (1898 - ?). Gruppen debuterade i radio 1926 och gjorde 20-tal skivinspelningar.

Skivinspelningar
H.M.V.
Blåhammarvalsen / (Folke Anderssons) Ork. (Insp. 14.04.1935) / X 4444 / *
Böljeglitter / (Folke Anderssons) Ork. (Insp. 14.04.1935) / AL 2104, X 4445 / 
Camping (Sketch i ord och toner) / (Folke Anderssons) Ork. (Insp. 14.04.1935) / X 4445 / 
Jägarlivet är så härligt / (Folke Anderssons) Ork. (Insp. 14.04.1935) / X 4451 / 
Livet på landet, del 1&2 / Piano (Insp. 14.04.1935) / X 4452 / *
Stampa takten, pojkar / (Folke Anderssons) Ork. (Insp. 14.04.1935) / X 4444 / *
Sångarbröder, skål / (Folke Anderssons) Ork. (Insp. 14.04.1935) / X 4451 / 
 
Sonora
Auktion i Hackås / Piano (Insp. 12.11.1933) / 2045 / *
Hesa Hanna (Wheezy Anna) / Piano (Insp. 12.11.1933) / 2045 / *
Lära man bör / Piano (Insp. 12.11.1933) / 2057 /
Motorvisa / Piano (Insp. 12.11.1933) / 2057 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga