Sonora hot band
Studioorkester hos Sonora. Dock ej nödvändigtvis svenska orkestrar.
Skivinspelningar
Sonora
Darling Boy ett / Sonora hot band (Insp. London 29.08.1933) / 2062 / 
Där glädjen rår dit tycker jag vi går (Road house shuffle) / Sonora hot band (Insp. London 12.10.1933) / 2051 / 
En månskenspromenad runt Djurgården / Sonora hot band (Insp. London 12.10.1933) / 2061 / 
En vår med dig (On my mind) / Sonora hot band (Insp. London 15.05.1933) / 2053 / 
Jag drömmer jämt om dig / Instrumental / Sonora hot band (Insp. 29.08.1933) / 2052 / 
Le blott mot mig (Give a little smile) / Instrumental / Sonora Hot band (Nat Stars orkester, insp. London 15.05.1933) /  2050, 3022 / 
Le blott mot mig (Give a little smile) / Instrumental / Sonora Hot band (Nat Stars orkester, insp. London 15.05.1933) / 115 (N) / 
Le blott mot mig (Give me a smile) / Sonora hot band (Insp. London 12.05.1933) / 115 (N) / 
Men Ida – min Ida – är ändå nummer ett / Sonora hot band (Insp. London 19.05.1933) / 2061 / 
Men Ida – min Ida – är ändå nummer ett / Sonora hot band (Insp. London 19.05.1933) / 115 (N) / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga