Solweig Berdin
Sångerska. Presenterades i Columbias november supplement 1941 som "Sveriges nya joddlarflicka".
Skivinspelningar
Columbia
I berg och dal / Tip-Top band / 08.1941 / DS 1281 / *
Jag är kär i en tyrolare / Tip-Top band / 08.1941 / DS 1281 / *
Jimmy, Johnny och Mary / Tip-top band / DS 1278 / 
Swingflugan / Tip-top band / DS 1278 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga