Sol över Klara *
Europafilm AB (1942)

Manus: Erik Lundegård (Eld), Henry Richter

Regi: Emil A. Lingheim

Skådespelare: Björn Berglund, Åke Claesson, Barbro Flodquist, Egil Holmsen, 
Edvard Persson, Stina Ståhle, m.fl.

Musik:
** De' hurra vi för ~T: Ch. Henry M: Alvar Kraft
** Det skall vara en målare till de' ~ T: Nils-Georg M: Sven Rüno
** Sol över Klara ~ T: Georg Eliasson M: Sven Rüno
** Ännu i mångtusende år ~ T: Nils-Georg M: Sven Rüno

Foto: Harald Berglund

Övrigt: Premiär: 03.08.1942.

- Till första sidan -
© Svänga-Benga