Sixten Ehrling (03.04.1918 - 14.02.2005)

Dirigent och musiker (piano). Född i Malmö (ej släkt med Thore Ehrling). Hans far ville att han skulle bli bankman men när han insåg hur musikalisk sonen var fick han en Steinway-flygel. Fick sin utbildning vid Stockholms konservatorium 1936 - 39 och det var där han började dirigera. Fortsatte sedan studierna i Dresden och Paris. Var kapellmästare vid Operan i Stockholm 1944 - 53 och därefter hovkapellmästare och konstnärlig ledare fram till 1960. Under åren 1963 - 73 var han ledare för Detroit Symphony Orchestra och därefter chef för dirigent och orkesterklasserna vid den ansedda Julliard School i New York. Han hade också stora internationella framgångar och gästspelade över hela världen. Han ledde också revyorkestern hos Gustav Wally på Circus 1945. Avled i New York.

Skivinspelningar
H.M.V.
Blues ur "Zorina" / Harry Ebert, piano (Insp. 02.04.1944) / Z 307 / 12" *
Four preludes, part 1&2 / Camilla Wicks, violin - Sixten Ehrling, piano (Insp. 08.03.1950) / DA 11003 / 
Nigun (Improvisation), part 1&2 / Camilla Wicks, violin - Sixten Ehrling, piano (Insp. 08.03.1950) / DA 11004 / 
Romans i moll (Ur filmen "Brott i sol"), del 1&2 / Instrumental / Hovkap. m. Sixten Ehrling, piano (Insp. 28.08.1947 kl. 14-16) / DA 11000 / *
Rumba ur "Zorina" / Harry Ebert, piano  (Insp. 02.04.1944) / Z 307 / 12" *

Sonora Exclusive
Rapsodie miniature, del 1&2 / Sixten Ehrling, piano - stråkorkester (Insp. 03.01.1946) / 9022 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga