Simon & Greta Gustafsson
Religiöst sångararpar.
Skivinspelningar
Hemmets Härold
Den nya staden / Simon Gustafsson - kör / Violin- och flygelackomp. (Insp. 07.02.1939) / X 103 / *
Den nya staden / Simon Gustafsson / Kör / Violin - flygel / X 103 / *
Då bittra kval i hjärtat rå  / Simon & Greta Gustafsson / Violin, cello och flygel (Insp. 17.12.1945) / X 174 / *
En liten tid / Violin, dragspel (Insp. 18.10.1937) / X 83 / *
I aftonskymning / Simon och Greta Gustafsson / Violin och flygel (Insp. 10.02.1940) / X 143 / 
Ifrån jordens mörka, dystra dalar / Simon Gustafsson / Violin- och dragspelsackomp. (Insp. 10.02.1940) / X 143 / 
Jag är en gäst och pilgrim vorden / Simon Gustafsson / Violin, cello och flygel (Insp. 17.01.1946) / X 178 / *
Mors sång / Simon Gustafsson - Kör / Violin - flygel / X 103 / *
Mors sång / Simon Gustafsson - kör / Violin- och flygelackomp. (Insp. 07.02.1939) / X 103 / *
När du känner dig ensam rå  / Greta & Simon Gustafsson / Violin, cello och flygel (Insp. 17.01.1946) / X 178 / *
Var finns en plats / Violin, dragspel (Insp. 18.10.1937) / X 83 / *
Vi bo ej här, vi blott här nere gästa...  / Simon Gustafsson / Violin, cello och flygel (Insp. 17.12.1945) / X 174 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga