Simon Edwardsen (1897 - 1950)

Sångare av norskt ursprung. Debuterade på scen i Kristiania (Oslo) 1919 och i Sverige på Stora Teatern i Göteborg 1925.

Skivinspelningar
H.M.V.
Marie-Louise (Schön ist jede Tag...) / Sune Waldimirs ork. (Insp. 05.05.1934) /
Tiggarstudenten, potp. del 1 & 2 / Soli och kör (Astrid Ohlson, Wiggerskvartetten och operakören) / Nils Grevilliusoch hans ork. (Insp. 12.02.1931) / Z 211 / 12"

- Till första sidan -
© Svänga-Benga