Sigfried Siewertz
Författare.
Skivinspelningar 
Skolöverstyrelsen
Dalarna / Talskiva (Insp. 29.09.1943) / 2 / 
Stockholms vattenvärld / Talskiva (Insp. 29.09.1943) / 2 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga