Signe Schillander (19.06.1888 - 1964)

Operasångerska (mezzosopran / alt). Studerade sång för Gillis Bratt och därefter i Tyskland och Italien. Deputerade på Kungliga teatern 1916 och sedan anställd därstädes till 1925. Verkade därefter huvudsakligen utomlands som Chemnitz, Köln och Geneve. Gjorde också en turne i USA 1921.

Skivinspelningar
Gramophon Company
Den första kyssen / Piano (Insp. 16.05.1919) / 7-283049, X 372 /
Evigt jag söker dig (Ur: "Orfevs och Euredike") / Ork. (Insp. 07.11.1919) / V 6 /
Fernando likna i ditt hjärta (UR: "La favorita") / Ork. (Insp. 07.11.1919) / V7 /
Sorg och kval aldrig trycka mig mer (Ur: "Martha") / Ork. (Insp. 07.11.1919) / V 7 /
Strax vid vallen (Ur: "Carmen")  / Ork. (Insp. 07.11.1919) / V 6 /
Var det en dröm / Piano (Insp. 16.05.1919) / 7-283049, X 372 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga