Sigurd Ågren (04.01.1912 - 28.04.1979)

Orketserledare, arrangör, kompositör och musiklärare. Född i Stockholm. Började spela mycket tidigt. Först övade han basun men övergick sedan till piano. Bildade egen gammaldansorkester och debuterade i radio 1929. I radio framträdde han sedan med underhållnings- och dansorkester i många år men blev sedan musiklärare i Sundbyberg. Fortsatte dock att spela på fritiden och under årens lopp har han medverkat på ett stort antal grammofoninspelningar. Han var en flitig kompositör och arrangör och använde bl.a. pseudonymerna Björkquist, Å. Christer, Jack Cripps och Bror Svenling. Se också Zigge Zackarin och hans Zockerpullor.

Skivinspelningar
H.M.V.
Annicka-schottis / Sigurd Ågrens dragspelsork. / A 8713 / * 
Ekströms vals / Sigurd Ågrens dragspelsork. / X 7591 / *
Fröken Chic / Sigurd Ågrens dragspelsork. / X 7591 / *
I folkparken / Sigurd Ågrens dragspelsork. (Insp. 14.02.1950) / X 7592 / 
Käpphästen / Sigurd Ågrens dragspelsork. (Insp. 14.02.1950) / X 7592 / 
Klarinettpolka / Sigurd Ågrens dragspelsork. (Insp. 14.02.1950) / X 7593 / Ej utg.
Stuvsta-schottis / Sigurd Ågrens dragspelsork. (Insp. 14.02.1950) / X 7593 / Ej utg.

Kristall
Kväsarvalsen / Sigurd Ågrens ork. (Insp. 01.1937) / 1707 / *
Lördagsvalsen / Sigurd Ågrens ork. (Insp. 01.1937) / 1707 / *

Musica
Beväringsdans från Axevalla he' / Sigurd Ågrens ork. (Insp. 28.09.1949 kl. 09.00) / A 3100 / *
Blå himmel / Sigurd Ågrens ork. / A 8854 / *
Bondvals / Sigurd Ågrens ork. / A 8622 / *
Britt-Marie / Instrumental / Sigurd Ågrens ork. / 28.08.1945 / Musica A 8702 / *
Charme / Sigurd Ågrens dansork. (Insp. 09.04.1947 kl. 08.30 - 10.30) / A 8749 / *
Dansen går upp-på Svinnsta skär / Sigurd Ågren, dragspel m. ackomp (Insp. 28.09.1949 kl. 14.00-14.15) / A 3104 / 
Destiny / Sigurd Ågrens ork. (Insp. 1946) / A 8733 / *
Ekhagsschottis / Sigurd Ågren, dragspel / A 3102 / *
En hambotrall / Sigurd Ågrens Dragspelsork. / A 8738 / *
En herrskapstrall / Sigurd Ågrens ork. (Insp. 28.08.1945) / A 8702 / *
En jazz upp-på handklavéret (C'est moi qui fait tout) / Sigurd Ågren, dragspel m. ackomp (Insp. 28.09.1949 kl. 13.00-13.15) A 3103 / 
Fiolen min / Sigurd Ågrens ork. (Insp. 26.03.1952) / A 3331 /
Fiolidilej-polka / Sigurd Ågrens ork. (Insp. 29.05.1941) / 8622 / *
Frisk bris, polka / Sigurd Ågrens ork. m. Göran Åkestedt, trumpet (Insp. 22.02.1951) / A 3190 /
Full fart, galopp / Sigurd Ågrens ork. m. Anders Soldén, xylofon (Insp. 22.02.1951) / A 3190 /
Haren och igelkotten, galopp / Sigurd Ågrens ork. m. Anders Soldén, xylofon (Insp. 22.02.1951) / A 3183 /
Hej hopp min flicka / Sigurd Ågrens dragspelsork. (Insp. 17.09.1948) / A 8763 / *
Hipp och hopp / Sigurd Ågrens ork / A 8621 / *
Hjärterövalsen / Sigurd Ågrens ork. (Insp. 28.09.1949 kl. 09.45) / A 3100 / *
Horgalåten / Instrumental / Sigurd Ågrens ork. (Insp. 26.03.1952) / A 3331 /
Johan på Snippen / Sigurd Ågren, dragspel m. ackomp (Insp. 28.09.1949 kl. 13.15-13.30) / A 3103 / 
Kannibalpolka / Sigurd Ågrens ork. m. Gunnar Möller, bastuba (Insp. 22.02.1951) / A 3183 /
Karl Jerker speleman / Sigurd Ågren, dragspel m. ackomp (Insp. 28.09.1949 kl. 13.30-14.00) / A 3104 / 
Karnevalspolka / Sigurd Ågrens ork. (Insp. 28.09.1949 kl. 10.15-11.00) / A 3101 / 
Klarinett-polka / Sigurd Ågrens ork. (Insp. 28.08.1945) / A 8703 / *
La Bourrasque / Sigurd Ågrens ork. / A 8764 / *
Le tango du rêve  / Sigurd Ågrens ork. / A 8854 / *
Lyckebyvalsen / Sigurd Ågrens dragspelsork. (Insp. 17.09.1948) / A 8763 / *
Lätt på foten / Sigurd Ågrens dragspelsork. / A 8713 / *
När [!] näckrosen blommar / Sigurd Ågrens ork. (Insp. 28.01.1949) / A 8862 / *
Polkan går / Sigurd Ågrens ork. (Insp. 28.01.1949) / A 8862 / *
På höganloft / Sigurd Ågrens ork / A 8621 / *
Santiago / Sigurd Ågrens ork. (Insp. 1946) / A 8733 / *
Skrattpolka / Sigurd Ågrens dansork. (Insp. 09.04.1947 kl. 08.30 - 10.30) / A 8749 / * 
Under Paris broar / Sigurd Ågrens ork. / A 8764 / *
Waldemarhambo / Sigurd Ågrens ork. (Insp. 28.09.1949 kl. 11.00-12.00) / A 3101 / 
Vals från Bergslagen / Sigurd Ågren, dragspel / A 3102 / *
Vals på Sättran / Sigurd Ågrens ork. / A 8703 / *
Värdshuset Hjorten / Sigurd Ågrens Dragspelsork. / A 8738 / *

Odeon
Jämtlandsjazzen / Sigurd Ågrens ork. / D 5208 / *
Kycklingpolka / Sigurd Ågrens ork. / D 5208 / *

Sonora
Piggelin-polka / Sigurd Ågrens ork. (Ibnsp. 21.06.1939) / 3633 /

Telestar / Telefunken
Avestaforsens brus / A. Walter - S. Ågren - V. Söderlund / A 5241 / TF *
Bondvals / Sigurd Ågrens ork. / A 5236 / *
Dans på logen / Sigurd Ågrens ork. / A 5236 / *
Finska valsen / Sigurd Ågrens dragspelsork. / A 5242 / * 
Fiolidilej-polka / Sigurd Ågrens ork. (Insp. 29.05.1941 - utg. 1948) / A 5240 / TS  
Fiolidilej-polka / Sigurd Ågrens ork. (Insp. 29.05.1941 / A 5240 / TF *
Gamla kända melodier, del 1&2 / Sigurd Ågrens ork. / A 5239 / *
Hipp och hopp / Sigurd Ågrens ork. / A 5237 / *
Klarinettpolka / Bertil Carlsson, klarinett - Sigurd Ågrens ork. (Insp. 29.05.1941) / A 5240 / TF *
Klarinettpolka / Bertil Carlsson, klarinett - Sigurd Ågrens ork. (Insp. 29.05.1941 - utg. 1948 / A 5240 / TS 
Min tös / Sigurd Ågrens dragspelsork. / A 5242 / * 
Pic-nic-polka / Sigurd Ågrens ork. / A 5238 /
På höganloft / Sigurd Ågrens ork. / A 5237 / *
Sultan-polka / A. Walter - S. Ågren - V. Söderlund / A 5241 / TF *
Te' dans mä Karlstatösera / Sigurd Ågrens ork. / A 5238 /

Victor 
I folkparken / Sigurd Ågrens dragspelsork. (Insp. 14.02.1950) / 26-1096 / 
Käpphästen / Sigurd Ågrens dragspelsork. (Insp. 14.02.1950) / 26-1096 / 

Musikaliska alster
Det sjunger bortom skogarna (1937) ~ M
Fioliddilelejpolka (1943) ~ M
Flottan har ankrat på fjärden (1947) ~ M
Glada kamrater ~ 
Hem, hem, hem ~ T: Fritz Gustaf M: S.Å. - Zilas Görling
Klarinettpolka ~ 
Lilla Nettan (1957) ~ M: S.Å. Olle Johnny
Lätt på foten (1946) ~ M
Månskensnätter ~ M: S.Å. - Zilas Görling
Piggelinpolka (1943) ~ M
Ronneby-schottis ~ M
Stig ombord (1946) ~ M
Så kär som en flicka kan bli (1946) ~ M
Vi kasta loss (1937) ~ M
Ölands-polka ~ M

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga