Sie (Sigrid) Holmqvist
Svensk skådespelerska, huvudsakligen verksam i Tyskland..

- Till första sidan -
© Svänga-Benga