Sibbe Malmberg (1855 - 1955)
Bondkomiker, konstnär, fotograf. Känd som Nergårds-Lasse. Född i Floda, Sörmland som son till en byggmästare. Reste som ung till Stockholm och började på Konstfack för att utbilda sig till konstnär. Hoppade dock av och utbildade sig i stället till fotograf hos Jaeger. Studerade i Stuttgart 1893 - 94. Startade sin egen fotoatelj i Stockholm och blev så småningom Kungl. Hovleverantör. Han var dock duktig på sörmländska visor och paschaser och blev lockad av "Jödde i Göljaryd" att uppträda på Skansen 1895. Uppträdde sedan där varje år (med ett undantag) fram till 1955 då han var 99 år gammal! Spelade också in ett 20-tal skivsidor 1914 - 37.
Skivinspelningar
Ekophon
Brevet te mi drängpojk Kalle / Talskiva (Insp. 06.1921) / NS 2107 / 
Då ja' va' på Frogamarken / Talskiva (Insp. 06.1921) / NS 2107 /
Då vi ringde för Sörstu-gubben / Talskiva (Insp. 06.1921) / NS 2105 /
Dömt folk / Talskiva (Insp. 06.1921) / NS 2106 /
När gumma mi' hade tannvärk / Talskiva (Insp. 06.1921) / NS 2104 /
När ja sköt prästens sugga / Talskiva (Insp. 06.1921) / NS 2106 /
När jag skrämde piga å käringa mi / Talskiva (Insp. 06.1921) / NS 2104 /
När söm ja' höllt på å slank in i riksdan' / Talskiva (Insp. 06.1921) / NS 2105 /

Pathé
Brefvet te' min drängpojke Kalle från hans fästmö / Talskiva (Insp. . 01.1920) / S 3409 / 
Dumt fölk / Talskiva (Insp. . 01.1920) / S 3411 / 
E' knallarhistoria / Talskiva (Insp. 09.1916) / S 3410 /
Lars Ols-Johan rök åt helskotte / Talskiva (Insp. 09.1916) / S 3410 /
När Anna-Stina härma krabbattera / Talskiva (Insp. . 01.1920) / S 3413 / 
När ja' fick si odjuret / Talskiva (Insp. . 01.1920) / S 3413 / 
När ja' fria / Talskiva (Insp. . 01.1920) / S 3411 / 
När ja' skrämde pia å käringa mi / Talskiva (Insp. . 01.1920) / S 3412 / 
När ja' va' på Frogamarken / Talskiva (Insp. . 01.1920) / S 3409 / 
När Lars Ols-Johan rök åt helskotte / Talskiva (Insp. . 01.1920) / S 3410 / 
Prästens sugga / Talskiva (Insp. . 01.1920) / S 3412 / 

- Tillbaka -
- Bondkomiker -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga