Set Svanholm (02.09.1904 - 04.10.1964)

Operasångare (baryton, tenor). Född i Säby, Västerås. Började sin musikaliska karriär som kantor i Säby kyrka och hade också ansvaret för kyrkans manskör. Från 1929 studerade han sång för John Fosell och debuterade på Kungliga operan 1930. Gjorde sina första Wagner-roller 1937 och räknas sedan som en av de främsta Wagner-tolkarna. Gästspelade bl.a. i Wien, Salzburg, på Milano-operan och på de större operascenerna runt om i världen. Engagerad vid Metropolitan i New York 1945 - 56. Utnämndes till Hovsångare 1946 och var chef för operan i Stockholm 1956 - 63.


- Till första sidan -
© Svänga-Benga